Služby

stavební práce

Stavební práce

Veškeré stavební práce, vodovodní a kanalizační přípojky, dlažby, zdi, palisády, ploty, cesty, chodníky a pod.

zemní práce

Zemní práce

Hloubení základů, jímek, přesazovaní stromů, urovnání svahů, příprava podloží pod chodníky, a pod.

Kontejnerová doprava

Kontejnerová doprava

Kontejnerová doprava do 5 tun s objemem kontejneru 3m3 (dovoz a odvoz písku, kamení, odpadů a pod.)